Prezentare generala

Descrierea postului

• prelucrarea si inregistrarea documentelor contabile aferente activitatii de productie;

• tinerea corecta si la zi a evidentei financiar contabile;

• raspunde de inregistrarea zilnica si evidenta corecta a materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, produselor finite;

• raspunde de consemnarea corecta si la timp in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul unitatii, de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative;

• prelucrarea si inregistrarea facturilor, avizelor si a notelor de receptie;

• intocmirea si inregistrarea facturilor si avizelor catre clientii firmei;

locatia: str. Orastiei nr.10

Tagged as: , ,