Prezentare generala

a.      EVALUARE PRELIMINARA;

b.      CONSILIERE CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE, PRECUM ȘI PREGĂTIREA ȘI ADMINISTRAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE ÎN NUMELE ȘI ÎN BENEFICIUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE:

·         întocmirea procedurilor operaționale utilizate în procesul de achiziții, proceduri specifice fiecărei autorități contractante/entități contractante;

·         întocmirea strategiei de achiziții și a programului anual de achiziții publice/sectoriale;

·         elaborarea documentațiilor de atribuire (fișa de date, caietul de sarcini, formulare și proiectul de contract), a documentelor suport (strategia de contractare, declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante, precum și datele de identificare ale acestora), iar în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

·         elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire;

·         îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

·         constituirea dosarului achiziției publice;

·         realizarea achizițiilor directe.

Tagged as: , ,

Despre Media Invest Business Consulting

Media Invest Business Consulting este specializata pe activitati de consultanta in management si afaceri, elaborare si implementare proiecte europene.