• Ioan *******

  .
  • Administrator
  • Actualizat 6 ani in urma
 • Seres ***

  Lucrator comercial
  • Administrator
  • Actualizat 6 ani in urma
 • Gabriela *****

  Administrator, Secretara, Receptioner
  • Administrator
  • Actualizat 6 ani in urma
 • Damian ******* *****

  inginer
  • Administrator
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Adrian ***

  militar in rezerva
  • Administrator
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Dosa *******

  Sociolog
  • Administrator, Secretara
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Paskuj ***** *********

  Administrator blocuri
  • Administrator
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Orban *****

  Liber profesionist
  • Administrator
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Hajas ******

  11 clase
  • Administrator
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Sas **** ********

  Contabil,
  • Administrator, Contabil
  • Actualizat 7 ani in urma
 • Cocoarä ******

  Sofer
  • Administrator
  • Actualizat 8 ani in urma
 • Santo ***

  inginer
  • Administrator, Inginer tehnolog
  • Actualizat 8 ani in urma
 • Arpas *******

  Economist
  • Administrator
  • Actualizat 8 ani in urma
 • Anuță ******

  Operator comercial
  • Administrator
  • Actualizat 8 ani in urma
 • Teleki ***** *******

  Relatii internationale si studii europene/Student
  • Administrator
  • Actualizat 8 ani in urma